مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦

روح شعر

با هرسپیده یاد توآغوش میشود

درهرغروب نام توگلپوش میشود 

 

از زیر خاکبار زبان  و زمان ما

الماسهای شعرتوخوبروش*میشود

 

از مایۀ شعور تو در شعر پارسی

صدها سبوی باده به خود جوش میشود

 

حرفی که از زبان قلم مانده یادگار

جذب نگاهِ حسنِ دل وهوش میشود

 

امروز درمظاهر دید ودل ودعا

نام تواز ستاره ومه گوش میشود

 

از واژه های شعر وغزلهای ناب تو

احساس درد وغم چه سبکدوش میشود

 

با شعر زنده است حضورت بهردلی

تا در نگین خاطره منقوش میشود

 

با روح شعر، رایت شاعردرین سرا

در لای نام و ننگ قبا پوش میشود

 

آری ترا ندیده«سعادت» بهیچ گاه

از ذکرخیرنام تومدهوش میشود

 تورنتو – دسمبر 2007 )  

* رُوش: بضم ر، اصطلاح عامیانه است که بمعنی ظاهر، روشن، واضح وآشکار بکار میرود 

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :