مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧

حنجره ی غزل

با هرغزل روان  تو فریاد میشود

اندوهِ در نوای غزل شاد میشود

 

با هرغزل عواطف و احساس مریمی

از عالم نهانی ِ تو یاد میشود

 

با هرغزل زبان تمنای عاشقی

در بطن واژه های نوایجاد میشود

 

با هرغزل جهان من وما بهم رسد

با هرغزل مراد تو بنیاد میشود 

 

با هرغزل سروش خیال تو تا افق

در ازدحام فاصله آزاد میشود

 

با هرغزل گره دو پیوند عاطفه

در گیرودار حادثه برباد میشود

 

با هرغزل شکوه عروس جوان مه

در حس دید آئینه آباد میشود 

 

با هرغزل حضور تو درالفت نگاه 

تحسین هر سپیده ی میلاد میشود

 

 *           *

بگذار از لبان تو جوشد تبسمی  

در لحظه ی بشارت ِکه شاد میشود

 

بگذار ایکه خطبه ی خاک ودرخت وآب

از منبر زبان تو ایراد میشود

 

بگذار که به حنجره ی هرغزل، صدا

با شهر سبز قصه ی تو زاد میشود

 (19 می 2008 - تورنتو)

 

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :