مروارید (سعادت پنجشیری)
با تشکر ز شما همنفسان/ که درین خرگه ی نورانیی شعر/ با حضور دل و مهر / دست خورشید بدست آمده اید.
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: (سعادت پنجشیری) - یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧

ای غزل!

تا شسته اشک خویش به دامانت ای غزل

دریا کشیده سر ز گریبانت ای غزل

 

درجان من توباغ وبهاری شدی که تا

روئیده ام به دیده و دستانت ای غزل 

 

در سفره ی مراد ِ که آمد کم و زیاد

کرده نصیبی باز فرا خوانت ای غزل

 

در روح من ترنم جاری ِ زنده ای

بشنفته های وهوی مرا جانت ای غزل 

 

درعرض راهِ سیر افقهای ملتهب

پاشیده عطر سوسن وریحانت ای غزل

 

تا درعروج خواهش ِ،احساس ِزنده شد

بشکفته باز در لب خندانت ای غزل

 

سیماب اشک و موج گهرهای خنده ام

داده حضور تازه ی دورانت ای غزل 

 

تا زمهریر یأس نجابت چکیده است

پیموده انحنای دل و جانت ای غزل

 

ای قامت بیان صداهای نا تمام

از تاک های زخمی ِ پروانت ای غزل

(جون – 2008 / تورنتو)

(سعادت پنجشیری)
میدانم در سلسله جبال شعر, هنوز گردنه ای را طی نکرده ام و دره ای را سر. مگر برانم که به یاری خدای بزرگ (ج) تا نفسم نسوخته از گردنه های بگذرم و راهم را ادامه دهم. شعر فریاد نا تمام آدمی در بیابان زندگیست. و کوه عاجز از پژواک آن. من که با پلخمان روزگار از حوالیی خط استوا به نقاط سبز قطب شمال پرتاب شده ام مدت زیادی درین حیرت و تاثر گذشت. بعد از سالهای سکوت- سکوتیکه قرنهارا در اندیشه ریسید- و شناسایی دریاهاو ماهی ها و برکه ها, فاصله ها و گذرگاه ها بران شدم تا از جوششی که مانند آتشفشان کوهی درین مسیر برایم دهن باز کرده بود, در سرایش دردها, آمال و بیان رنجها و عواطف و احساساتم استفاده کنم. همانبود که از سال 2005 میلادی بدینسو درد نویس ناله های روان خود شدم که ریشه در عرفان شرق و اعماق میهنم دارد. و خوشحالم که شما عزیز فرزانه آنرا به مطالعه میگیرید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :